Leven in het nieuwe nu! wegens COVID-19

Wat is COVID-19 eigenlijk?

Wat is het Corona CoVID-19 virus?

 • Luchtwegaandoening, veroorzaakt door SARS-CoV-2
 • SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome, wat we nog kennen uit 2002
 • Het virus is herkenbaar aan de uitsteeksels (spikeproteïnen) die als een kroon (corona) uit het celmembraan steken.
 • Behorend tot de RNA virussen (zo ook mazelen, polio, HIV)

Verspeiding en mortitaliteit

 • Sterftepercentage COVID-19: 3,85%. Dat is redelijk laag vergeleken met SARS en MERS
 • Echter door de snelle verspreiding eist COVID-19 meer slachtoffers
 • Verspreiding van COVID-19 vindt plaats in de neus, terwijl dat van SARS en MERS dieper in de luchtwegen verspreidde
 • Besmetting kan door middel van druppels in de lucht, aerosolen en uitwerpselen van ernstig zieke patiënten.
 • Ook mensen zonder symptomen kunnen het virus verspreiden

Onduidelijkheid
Een studie concludeert dat virusdeeltjes verspreid kunnen worden via lucht, toilet en overdracht via materialen, maar stelt dat de hoeveelheid te laag is voor infectie. [1] 
Wanneer je aerosolen verspreidt met verstuiver lijkt besmetting wel mogelijk. De ene studie zegt dat virusdeeltjes tot 3 uur besmettelijk zijn [2] en bij een nadere beoordeling van deze studie concludeert men tot 16 uur [3]

Ziektebeloop

 • Incubatietijd: 5,2 dagen gemiddeld* (2 tot 14 dagen)
 • Bij 80% van de mensen gaat de ziekte voorbij met milde symptomen en zonder dat ziekenhuisopname nodig is
 • 20% van de besmette mensen ontwikkelen ernstige klachten zoals ademhalingsproblemen, pijn op de borst, neurologische symptomen
 • De mensen die sterven zijn meestal mensen met onderliggend lijden (zie risicofactoren)

Hoe komt COVID-19 binnen?

 • Het SARS-CoV-2-virus (Corona) gebruikt de ACE2-receptor om het lichaam binnen te dringen
 • Voordat het virus aan eigenlichaam cellen kan binden, moet het Corona virale spike-eiwit eerst in twee delen gesplitst worden (door furine)
 • Furine is een enzym dat in het lichaam gebruikt wordt om eiwitten te activeren en is ruim aanwezig in longweefsel

Als het binnen is…

 • Het virus wordt gedetecteerd door epitheelcellen (Een epitheelcel is een cel in het epitheel (dekweefsel), het weefsel dat organen en andere weefsels bedekt met een slijmachtige laag.)
 • Epitheelcellen produceren INF-a en INF-b
 • Het aangeboren (niet-specifieke) en (specifieke) immuunsysteem word dan geactiveerd
 • NK-cellen, macrofagen en veel meer systemen komen dan in actie
 • NK-cellen produceren nog meer pro-inflammatoire cytokines (o.a. INF—gamma en TNF-a)
 • NK-cellen doden geïnfecteerde cellen welke worden opgeruimd door macrofagen en neutrofielen
 • Na een paar dagen komt de specifieke immuunrespons op gang
 • Virus-specifieke T-cellen doden zeer gericht SARS-CoV-2 geïnfecteerde cellen
 • T-helpercellen helpen hierbij, maar het is de vraag of dit goed lukt
 • Na een week start de productie van specifieke SARS-CoV-2 antilichamen (IgM, IgG en IGA) door plasmacellen
 • Het virus tast cellen met de ACE2 receptor aan, dus primair de longen
 • Dit veroorzaakt de respiratoire klachten
 • Pro-inflammatoire cytokines en leukocyten verhogen

Als het goed gaat…

 • Het immuunsysteem overmeestert het virus
 • Anti-inflammatoire cytokines nemen toe en beëindigen het ziekteproces

Als het fout gaat… •

 • Het immuunsysteem kan het virus niet aan
 • Pro-inflammatoire cytokines blijven geproduceerd worden Cytokinestorm (Op den duur komen er zoveel ontsteking-bevorderende cytokines dat het immuunsysteem zichzelf niet meer kan beheersen. Ze gaan gezonde cellen aanvallen. Vaatwanden worden vernield, vocht stapelt in de longen, longweefsel wordt aangevallen, bloed wordt klonterig, bloeddruk daalt. Patient is ernstig ziek! Neurologische symptomen, hoofdpijn, uitvalverschijnselen, coma, fysieke symptomen, koorts)

Risicofactoren op ernstig beloop?

 • Veroudering (leeftijd, iedere jaar ouder is gelijk aan 10x meer risico)
 • (Auto-)immuniteit
 • Overgewicht
 • Diabetes
 • Hoge bloeddruk
 • Voedingstekorten
 • Stress

Wil je weten waarom deze factoren grote risico’s zijn? Neem contact met ons op!

Voedingsstoffen ter ondersteuning van de immuniteit!

Mocht je toch ziek worden door Corona, COVID-19 dan is de kans vele malen groter dat je zelf weer gezond wordt als je immuunsysteem het aan kan!

Wij hebben zelf wetenschappelijke onderzoeken en orthomoleculaire scholing gehad op het gebied van Corona om jou goed te begeleiden om jouw kern gezondheid te optimaliseren. Wil je weten welke stappen jij moet nemen? Neem vrijblijvend contact op.

Mis onze nieuwsbrief niet! Schrijf je onder in!

Disclaimer
Iedereen die bij het tot stand komen van deze informatie is betrokken, gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het inhoud geven aan deze publicatie. Niettemin sluiten zij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die je hier aantreft, evenals voor fouten die desondanks nog aanwezig zijn. Informatie is gebaseerd op wetenschappelijke bronnen, die nog onderzocht worden, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.
Wij adviseren altijd in overleg met uw huisarts of specialist in overleg te gaan als u supplementen wilt nemen.