Kern Gezondheid

Disclaimer

Informatie op deze website
Deze website is bedoeld als een bron van algemene informatie en inspiratie. Onze websites en andere uitingen zijn niet bedoeld als vervanging van een medisch advies of diagnose en behandeling van specifieke medische klachten. De gebruiker wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts, therapeut en/of diëtist te raadplegen voor specifieke informatie over zijn of haar persoonlijke gezondheidssituatie.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig, onjuist of verouderd is. De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons uiteraard aanbevolen.

Prijzen
Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van de bestelling, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer de gebruiker de website opnieuw bezoekt. Wij maken gebruik van functionele cookies, analytische cookies en marketingcookies. Voor functionele en analytische cookies is geen toestemming nodig, voor het plaatsen van marketingcookies vragen wij om toestemming bij het betreden van de website.

Functionele cookies: Deze cookies hebben een functionele rol op onze website en zijn daarom technisch noodzakelijk. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een product aan het winkelmandje toe te voegen of het onthouden van een login.

Analytische cookies: Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. Alle gegevens worden geanonimiseerd en wij kunnen bezoekers daarom niet persoonlijk herleiden.

Marketingcookies: Met jouw toestemming plaatsen wij een tracking cookie op jouw apparatuur. Deze cookie onthoudt het online surfgedrag en koppelt dit aan Facebook. Hierdoor kunnen wij Facebook advertenties op het surfgedrag afstemmen om deze extra relevant te maken voor de bezoeker.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Intellectueel Eigendomsrecht
Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Kern Gezondheid is rechthebbende van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder reacties op artikelen en gastblogs.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites kan veranderen zonder dat wij hier kennis van hebben genomen.

Reclame en sponsoring
Op deze website wordt soms gebruik gemaakt van sponsoring, affiliate marketing en reclame voor derden. Voor deze content hebben wij een gratis product of dienst ontvangen, hebben we een vergoeding ontvangen, maken we kans op een vergoeding door middel van affiliate links of hebben we een korting ontvangen. Wij kiezen er bewust voor om alleen samen te werken met merken waar wij achter staan en die passen bij de visie van Kern gezondheid. Een samenwerking verandert dan ook niets aan onze mening of oordeel over een product of merk. Wanneer er sprake is van reclame of sponsoring wordt dit onderaan de betreffende uiting duidelijk vermeld.

Wijzigingen
De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Privacystatement

Met een account op Kern Gezondheid vertrouwt u ons met uw gegevens. Om gebruik te kunnen maken van onze platformen dient u diverse persoonsgegevens aan Kern gezondheid te verstrekken. Door middel van dit privacystatement wil Kern Gezondheid inzichtelijk maken welke gegevens er worden verzameld, waarom deze gegevens worden verzameld en wat Kern Gezondheid met deze gegevens doet. Daarnaast willen we u met dit privacystatement wijzen op uw rechten.

Privacybeleid

Het Privacybeleid van Kern Gezondheid is van toepassing op alle diensten die door Kern Gezondheid worden aangeboden. Om gebruik te kunnen maken van de diensten hebben wij verschillende persoonsgegevens van u nodig. De verschillende gegevens gebruiken wij voor diverse doeleinden.

Toestemming

Als u de diensten van Kern Gezondheid gebruikt, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld onder dit Privacystatement, met inbegrip van het cookiebeleid en andere documenten waarnaar in dit Privacystatement wordt verwezen.

Allereerst zal hieronder worden ingegaan op de gegevens die worden verzameld. Vervolgens zal het gebruik van de gegevens door Kern Gezondheid worden behandeld.

Welke gegevens worden verzameld en op welke wijze

We verzamelen de gegevens van onze gebruikers om ervoor te zorgen dat zij gebruik van onze diensten kunnen maken en Kern Gezondheid kan voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen Kern Gezondheid en de gebruiker.

Kern Gezondheid verzamelt de gegevens als volgt:

 1. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een account aanmaken op de website van Kern Gezondheid. De gegevens die u verstrekt zijn onder andere naam, adres, e-mailadres en bankrekeningnummer om uw bestelling te plaatsen. Mogelijk wordt het persoonlijke account op Kern Gezondheid aangevuld met gegevens zoals geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, interesses en persoonlijke notities over uw gezondheid. Deze gegevens worden opgeslagen in uw account.
 2. Persoonsgegevens die wij van u ontvangen wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zoals inloggegevens. Wanneer u inlogt in uw account, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en opgeslagen. Deze gegevens omvatten:
 • Details over hoe u de website gebruikt: welke artikelen en recepten leest u, welke zoekopdrachten voert u in;
 • Uw IP-adres;
 • Gegevens over apparaatgebeurtenissen, zoals crashes, systeemactiviteit, hardware- instellingen en de data en tijdstippen van uw bezoeken aan de website;
 • Cookies waarmee uw browser of uw Google-account kan worden geïdentificeerd.

Op welke wijze gebruikt Kern Gezondheid de gegevens

 1. Kern Gezondheid gebruikt de persoonsgegevens die worden verzameld om haar diensten te kunnen leveren, verbeteren, uit te bereiden, beveiligen en voor promotionele doeleinden.
 2. Kern Gezondheid gebruikt uw gegevensom uw bestelling te kunnen leveren en de gebruiker op de hoogte te houden van de bestelling. Bij het aanmaken van een account worden deze gegevens opgeslagen zodat de gebruiker dit niet opnieuw hoeft in te voeren voor een volgende bestelling.
 3. Kern Gezondheid gebruikt uw e-mailadres, met uw expliciete toestemming, om u op de hoogte te houden van haar diensten. Er is een aparte nieuwsbrief voor Kern Gezondheid en de gebruikers van Kern Gezondheid. De nieuwsbrief van Kern Gezondheid wordt aangepast op de interesses van de gebruiker indien dit is aangegeven in het persoonlijke profiel.
 4. Kern Gezondheid gebruikt uw gegevens om u te kunnen ondersteunen wanneer zich problemen voordoen.
 5. Kern Gezondheid gebruikt de gegevens die nodig zijn om klachten en problemen met het afnemen van de diensten (zoals bugs) te onderzoeken, hierop te reageren en deze op te lossen.
 6. Kern Gezondheid gebruikt uw gegevens voor haar debiteurenadministratie en zal indien dit vanwege een betaalachterstand noodzakelijk wordt geacht, deze gegevens aan een derde verstrekken voor incassomaatregelen.
 7. Kern Gezondheid gebruikt de gegevens die worden verzameld uit cookies en andere technologieën, om het gebruik bij te houden en de totale kwaliteit van de diensten te verbeteren.
 8. Kern Gezondheid gebruikt uw gegevens voor beveiliging, fraudepreventie en onderzoek. Deze gegevens worden doorKern Gezondheid gebruikt wanneer dit nodig is uit veiligheidsoverwegingen of voor onderzoek naar mogelijke fraude of andere overtredingen en/of pogingen om Members schade te berokkenen.
 9. Kern Gezondheid vraagt uw toestemming voordatKern Gezondheid gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze Privacystatement worden beschreven.
 10. Kern Gezondheid gebruikt je gegevens om gericht marketing te kunnen uitvoeren op sociaal media en internet.

Delen van gegevens door de gebruiker

Tijdens het gebruik van sommige diensten vanKern Gezondheid, zoals het forum op Kern Gezondheid, kunnen (bepaalde) gegevens met anderen worden gedeeld.Kern Gezondheid wijst u erop dat wanneer u gegevens openbaar deelt,Kern Gezondheid geen invloed heeft op de wijze waarop andere members met uw gegevens omgaan.

Gegevens die Kern Gezondheid deelt

In principe deelt Kern Gezondheid uw persoonlijke gegevens niet met derde, behalve in een van de volgende omstandigheden:

 1.  Voor externe verwerking
: Kern Gezondheid levert persoonlijke gegevens aan haar partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen, zodat deze derden deze gegevens voorKern Gezondheid kunnen verwerken, op basis van instructies vanKern Gezondheid, in overeenstemming met het Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
 2. Incassomaatregelen
: Voor het treffen van incassomaatregelen door derden in het geval van een betaalachterstand van een member.
 3. Om juridische redenen
: Kern Gezondheid deelt uw persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buitenKern Gezondheid als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:
 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties;
 • Fraude en technische – of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en
 • De rechten, eigendom of veiligheid van Kern Gezondheid, haar members of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

IndienKern Gezondheid zou gaan fuseren, wordt overgenomen en/of haar activa verkoopt dan zal Kern Gezondheid de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarborgen, zal zij u op de hoogte stellen voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen en/of onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Uw rechten

De member heeft te allen tijde het recht om de door Kern Gezondheid verwerkte persoonsgegevens op te vragen en in te zien enKern Gezondheid te verzoeken deze gegevens aan te passen dan wel geheel te verwijderen. Daarnaast kan de memberKern Gezondheid verzoeken om aan alle derden waaraan Kern Gezondheid de persoonsgegevens heeft verstrekt door te geven dat de member heeft verzocht de persoonsgegevens te verwijderen.

De member heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van diens persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Kern Gezondheid zal in dat geval de persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken.

De member kanKern Gezondheid verzoeken om haar persoonsgegevens in een standaardformaat over te dragen aan de member (recht van dataportabiliteit).

Beveiliging van uw gegevens

Kern Gezondheid gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en heeft beveiligingsmaatregelen getroffen. Regelmatig evalueertKern Gezondheid haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens en de beveiligingsmaatregelen.Kern Gezondheid beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens tot alle personen die voorKern Gezondheid werkzaam zijn en/of door Kern Gezondheid zijn ingeschakeld die deze persoonsgegevens nodig hebben om de diensten vanKern Gezondheid te kunnen leveren.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over het privacybeleid van Kern Gezondheid of van mening bent dat uw rechten zijn geschonden dan verzoekt Kern Gezondheid u een formele schriftelijke klacht per e-mail naar info@kerngezondheid.nl in te dienen.Kern Gezondheid zal contact met u opnemen en een onderzoek starten.

Aanpassen privacybeleid

Het privacybeleid vanKern Gezondheid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen van het privacybeleid zullen middels de website of langs andere weg aan u bekend worden gemaakt, zodat u de kans heeft om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. De gegevens die zijn gekoppeld aan uw account of lidmaatschap, worden bewaard tot uw account wordt verwijderd en/of uw lidmaatschap wordt beëindigd, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft. Zodra Kern Gezondheid bepaalde gegevens niet langer nodig heeft voor het aanbieden van haar diensten worden deze gegevens verwijderd.

Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw account verwijderen of lidmaatschap opzeggen. Als u de diensten vanKern Gezondheid blijft gebruiken ná de kennisgeving over de wijzigingen in het privacybeleid dan stemt u in met het nieuwe privacybeleid. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Kern Gezondheid.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u ons mailen op info@kerngezondheid.nl.