De test wordt uitgevoerd met een prikpen. Enkele druppels bloed die uit je vinger komen worden met behulp van een  klein pipetje in een buisje opgevangen. Een paar bloeddruppels worden op een glaasje verzameld. Gezamelijk worden ze naar het laboratorium gestuurd. De uitslagen zijn meestal met 2 weken binnen en zowel energetisch als morfologisch gevalideerd. In een volgend consult bespreken we de uitslag van het bloedonderzoek. Dit dient als leidraad voor adviezen, interpretaties en het behandelplan over voeding, suppletie gebruik en lifstyle.